Uroczystość I Komunii Świętej 2015

Dziś 61 dzieci klas trzecich naszej parafii z wielką radością i przejęciem przeżywało uroczystość I Komunii Świętej. Roczne przygotowanie poprzez katechezę, a także spotkania prowadzone przez  ks. Proboszcza w kościele, zaowocowały wielkim szczęściem młodych parafian i ich rodziców. Dzieci będą spotykały się podczas „Białego tygodnia” na nabożeństwie majowym oraz Mszy św. dziękując Bogu za otrzymane dary.