Wspólnota Małżeństw

Jedną z najdłużej istniejących w naszej parafii jest Wspólnota Małżeństw. Należy do niej obecnie już ponad dwadzieścia par o różnym stażu małżeńskim. Naszym pierwszym Animatorem był śp. Ksiądz Proboszcz Mieczysław Tylutki SDS.

Głównym celem wspólnoty małżeństw jest umocnienie i pogłębienie relacji z Panem Bogiem i między sobą. W każdy ostatni piątek miesiąca odbywają  się spotkania modlitewno – formacyjne. W swoim życiu postawiliśmy Boga na pierwszym miejscu, dlatego spotkania rozpoczynają się wspólną modlitwą,  uwielbieniem Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w  Duchu Świętym. Modlimy się za siebie, swoich małżonków, nasze rodziny, naszą parafię i we wszystkich ważnych intencjach. Również dzielimy się tym, co przeżywamy, czego doświadczamy, co jest radością, ale i smutkiem. Staramy się coraz bardziej poznawać Pana Boga, aby lepiej rozumieć siebie, swojego współmałżonka i wzajemne relacje. Uświadamiamy sobie, że obok są ludzie, którzy podobnie przeżywają życie, mają podobne radości, ale także problemy i trudności. Nie wyróżniamy się niczym szczególnym. Mamy jednak przekonanie, że we wspólnocie zawsze możemy liczyć na wsparcie w modlitwie i pomoc.

Wspólnota nie istnieje tylko dla siebie. Staramy się czynnie uczestniczyć w życiu parafii. Najczęściej jest to posługa w czasie niedzielnej mszy św., ale także przygotowanie dekoracji grobu Pańskiego, ołtarza na Boże Ciało lub praca przy organizacji festynu parafialnego. Co roku w czerwcu wspólnota przygotowuje Forum Rodziny, na którym poruszane są istotne problemy dotyczące życia i funkcjonowania naszych rodzin w  złożonej rzeczywistości społecznej. Nasze Forum coraz bardziej staje się wydarzeniem o charakterze miejskim.

Raz w roku nasza wspólnota odbywa zamknięte rekolekcje, które w jakimś sensie są ukoronowaniem całorocznej pracy formacyjnej. Jednocześnie dają możliwość dobrego przeżycia wspólnego czasu dla każdego małżeństwa i  jeszcze bardziej integrują naszą wspólnotę. Z myślą  o innych małżeństwach z naszej parafii zorganizowaliśmy dla nich  w Roku Wiary  rekolekcje w Gietrzwałdzie i Krynicy Morskiej. Wzięło w nich udział prawie trzydzieści par. Owoce są znane im i Panu Bogu. Po rekolekcjach kilka małżeństw postanowiło przyłączyć się do naszej wspólnoty.    

Jesteśmy wspólnotą otwartą. Jeżeli tylko jakieś małżeństwo zapragnie zbliżyć się do Pana Boga i zmienić na lepsze wzajemne relacje to serdecznie zapraszamy. Wiemy, że decyzja to niełatwa, dlatego już modlimy się za Was. Powierzmy Panu swą drogę i pozwólmy mu działać.

Animator:
Ks. Jerzy Urbanik SDS,

Liderzy: Dorota i Darek Czerniak

Kontakt: Darek Czerniak 600 238 862