1%

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA FUNDACJI?

W rocznym zeznaniu podatkowym w rubryce dotyczącej przeniesienia 1% podajemy nazwę organizacji „Fundacja Świętego Brata Alberta”, numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000027830 oraz przekazywaną kwotę.

Kto może przekazać 1% podatku:

    • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)
    • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-36 i PIT-37)
    • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19-procentowej stawki podatku (PIT-36L)
    • podatnicy uzyskujący niektóre dochody kapitałowe (PIT-38)
  •  
  •  

 

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP