CARITAS

CARITAS – miłość bliźniego

Od początku istnienia naszej parafii św. Brata Alberta, jedną ze wspólnot jest Caritas Parafii. Na początku był to zespół parafialny Caritas, ale od powstania naszej Diecezji Elbląskiej 1992r dekretem ks. biskupa Andrzeja Śliwińskiego wspólnota Caritas z zespołu parafialnego została powołana, jako Caritas Parafii. W 1994 r, kiedy to nasza parafia uległa podziałowi, sporo aktywnie działających osób odeszło do parafii św. Rafała Kalinowskiego-zostało nas niewiele a potrzeby duże. W tej chwili osób działających w Caritas Parafii jest 5osób, w tym bardzo czynnie działających to są tylko 3osoby.Potrzeby są znacznie większe.

Wiemy przecież, że problemem naszych czasów, jak nigdy dotąd są rodziny potrzebujące, ludzie starzy, niepełnosprawni, samotni, opuszczeni bezradni w swojej samotności a także bezdomni. Gdy biedni, głodni i chorzy szukają pomocy trzeba nie mieć czułego i wrażliwego serca na ich niedolę i ból, aby móc odejść nie dając pomocy i wsparcia. W naszym działaniu trzeba być bezinteresownym. Nie oczekujemy wdzięczności, docenienia i nagrody od podopiecznych. Trzeba umieć dawać drugiemu człowiekowi pomoc, radę, dobre słowo, uśmiech, pocieszenie – nie oczekując niczego w zamian. Nagrodą pozostaje uścisk dłoni, uśmiech i zwyczajne słowo „dziękuję „.Na Święta przygotowujemy paczki żywnościowe z pieniążków zebranych od parafian. Paczki te otrzymują rodziny wielodzietne, a także rodziny potrzebujące i samotni bez środków do życia, samotne matki.

Ogarniamy pomocą dzieci szkolne z biednych rodzin, aby uczestniczyły w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji (choinka świąteczna), wypoczynek wakacyjny). Praca w Caritas ubogaca nas, jest radością naszych serc. Jest naszym małym szczęściem wewnętrznym. Nadaje nam sens i wartość życia, umacnia duchowo.

Zapraszamy serdecznie do współpracy, to tylko odrobina czasu i miłości dla drugiego człowieka.

Ewa Dyba