Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot

 

Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot 

stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Administratora Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego.

Do zadań Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot należy

  • wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii

  • koordynowanie działalności grup parafialnych

  • inspirowanie działalności charytatywnej

  • podejmowanie inicjatyw duszpasterskich

W skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot wchodzą wszyscy duszpasterze parafii oraz liderzy wspólnot parafialnych.

Skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot

ks. Jerzy Urbanik sds

Proboszcz Parafii

Vice-superior

Odnowa w Duchu Świętym

Rada Duszpasterska

Wspólnota Małżeństw

Rada Parafialna

ks. Szymon Kula sds

Przełożony wspólnoty zakonnej

 

Katecheta

Duszpasterz Dzieci

Grupa Biblijna

Liturgiczna Służba Ołtarza

ks. Karol Koszyl sds

Wikariusz

Katecheta

Duszpasterz Młodzieży

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Wolontariat Misyjny Salwator

ks. Stanisław Mucha SDS

Kapelan szpitala WSZ

Eucharystyczny Ruch Młodych

Domowy Kościół

Caritas parafialna

ks. Michał Mańka sds

Pomoc Duszpasterska

Kapelan szpitala WSZ

Żywy Różaniec

Caritas Parafialny

Apostolat Margaretka

br. Krzysztof Stelmach sds

Zakrystian 

Dagmara Sikut

Katechetka

Opiekun Dziecięcej Scholi Parafialnej

 
 

Bartosz Wańdoch

Organista

Ewa Dyba

Caritas

Danuta Gościniak

Żywy Różaniec

Halina Serafin

Odnowa w Duchu Świętym

Małgorzata Pastuszak

Grupa Biblijna

Dorota i Dariusz Czerniak

Wspólnota Małżeństw

Halina Gnat

Margaretka

Beata i Sebastian

Domowy Kościół

Piotr Gregorczyk

LSO

Danuta Gościniak

Chór

Grzegorz Fudyma

Rada Parafialna

Jakub i Natalia

RMS

Piotr Żyruń

Student +