Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot

Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot 

stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Administratora Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego.

Do zadań Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot należy

  • wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii

  • koordynowanie działalności grup parafialnych

  • inspirowanie działalności charytatywnej

  • podejmowanie inicjatyw duszpasterskich

W skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot wchodzą wszyscy duszpasterze parafii oraz liderzy wspólnot parafialnych.

Skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot

ks. Jerzy Urbanik sds

Administrator Parafii

Superior

Kapelan szpitala WSZ

Odnowa w Duchu Świętym

Domowy Kościół

Caritas Parafialny

Apostolat Margaretka

ks. Szymon Kula sds

Wikariusz Parafii

Vice Superior

Katecheta

Duszpasterz Dzieci

Grupa Biblijna

Liturgiczna Służba Ołtarza

ks. Rafał Główczyński sds

Konsultor

Katecheta

Duszpasterz Młodzieży

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Wolontariat Misyjny Salwator

ks. Mario Lainez SDS

Pomoc Duszpasterska

Eucharystyczny Ruch Młodych

Żywy Różaniec

ks. Roman Wróblewski sds

Pomoc Duszpasterska

Kapelan szpitala WSZ

Wspólnota Małżeństw

br. Patryk Janiak sds

Zakrystianin

Anna Małecka

Katechetka

Opiekun Dziecięcej Scholi Parafialnej

Jarosław Stryjczyk

Katecheta

Michał Hofman

Organista

Ewa Dyba

Caritas

Danuta Gościniak

Żywy Różaniec

Jacek Tomczak

Odnowa w Duchu Świętym

Małgorzata Pastuszak

Grupa Biblijna

Barbara i Grzegorz Słodownik

Wspólnota Małżeństw

Halina Gnat

Margaretka

Renata i Bogdan Pietrowscy

Domowy Kościół

Piotr Gregorczyk

LSO

Edward Połom

Chór

Grzegorz Jabłoński

Rada Parafialna

Maria Żejmo

RMS

Katarzyna Borejko

Anna Borejko

WMS