Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot

 

Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot 

stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Administratora Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego.

Do zadań Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot należy

  • wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii

  • koordynowanie działalności grup parafialnych

  • inspirowanie działalności charytatywnej

  • podejmowanie inicjatyw duszpasterskich

W skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot wchodzą wszyscy duszpasterze parafii oraz liderzy wspólnot parafialnych.

Skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot

ks. Jerzy Urbanik sds

Proboszcz Parafii

Superior

Odnowa w Duchu Świętym

Domowy Kościół

Wspólnota Małżeństw

Rada Parafialna

ks. Szymon Kula sds

Wikariusz Parafii

 

Katecheta

Duszpasterz Dzieci

Grupa Biblijna

Liturgiczna Służba Ołtarza

ks. Rafał Główczyński sds

 

Katecheta

Duszpasterz Młodzieży

Ruch Młodzieży Salwatoriańskiej

Wolontariat Misyjny Salwator

ks. Stanisław Mucha SDS

Kapelan szpitala WSZ

Eucharystyczny Ruch Młodych

PUKS Salwator

Domowy Kościół

ks. Sebastian Polak sds

Pomoc Duszpasterska

Kapelan szpitala WSZ

Żywy Różaniec

Caritas Parafialny

Apostolat Margaretka

br. Krzysztof Stelmach sds

Zakrystianin

Anna Małecka

Katechetka

Opiekun Dziecięcej Scholi Parafialnej

 
 

Bartosz Wandoch

Organista

Ewa Dyba

Caritas

Danuta Gościniak

Żywy Różaniec

Alina i Jacek Tomczak

Odnowa w Duchu Świętym

Małgorzata Pastuszak

Grupa Biblijna

Barbara i Grzegorz Słodownik

Wspólnota Małżeństw

Halina Gnat

Margaretka

Iwona i Wojciech Laskowscy

Domowy Kościół

Piotr Gregorczyk

LSO

Edward Połom

Chór

Barbara Malitka

Rada Parafialna

Jakub i Natalia

RMS

Katarzyna Borejko

WMS