Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot

Parafialna Rada Ruchów i Wspólnot stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego.

Do zadań Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot należy:

– wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego parafii

– koordynowanie działalności grup parafialnych

– inspirowanie działalności charytatywnej

– podejmowanie inicjatyw duszpasterskich

W skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot wchodzą wszyscy duszpasterze parafii oraz liderzy wspólnot parafialnych.

 

Skład Parafialnej Rady Ruchów i Wspólnot

– ks. Mieczysław Tylutki SDS – proboszcz, opiekun Wspólnoty Małżeństw, Żywego Różańca, Caritas

– ks. Szymon Kula SDS – wikariusz, katecheta, opiekun grupy biblijnej, Domowego Kościoła, LSO

– ks. Rafał Główczyński SDS – katecheta, opiekun RMS-u, WMS-u

– ks. Jerzy Urbanik SDS- kapelan szpitala, opiekun Odnowy w Duchu Świętym

– ks. Artur Zając SDS 

– br.  Patryk Janiak SDS – zakrystianin

– p. Anna Małecka – katechetka, opiekunka scholii parafialnej

– p. Ewa Dyba – Caritas

– p. Danuta Gościniak – Żywy Różaniec

– p. Barbara Domeradzka – Odnowa w Duchu Świętym

– p. Małgorzata Pastuszak – Grupa Biblijna,

– p. Barbara i Grzegorz Słodownik – Wspólnota Małżeństw

– p. Halina Gnat – Margaretka

– p. Anna i Arkadiusz Kozieł – Domowy Kościół

– p. Piotr Gregorczyk – LSO, RMS

– p. Edward Połom – chór parafialny

– p. Grażyna Derebecka – Rada Parafialna

– p. Jarosław Stryjczyk – katecheta, opiekun zespołu muzycznego