Rada Parafialna

Radę Parafialną stanowi grono osób służących ks. Proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie z kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Do zadań Rady należy:

–  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii

– wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej.

–  wspomaganie ks. Proboszcza w organizowaniu zbiórek funduszy na remonty i inwestycje,

– pomoc w organizowaniu prac budowlanych i remontowych,

– pomoc w organizowaniu festynów parafialnych i innych spotkań integrujących parafian

Zebrania Rady Parafialnej odbywają się raz w miesiącu.

 

Skład Rady Parafialnej:

Ks. Mieczysław Tylutki SDS, proboszcz

Ks. Szymon Kula SDS, wikariusz

p. Ewa Dyba

p. Grażyna Derebecka

p. Barbara Malitka

p. Iwona Chojnicka

p. Józef Kaczyński

p. Witold Janowski

p. Piotr Stogowski

p. Grzegorz Jabłoński