Żywy Różaniec

„Żywy Różaniec” przy parafii św. Brata Alberta jest wspólnotą liczącą 20 osób, czyli składającą się z jednej „Żywej Róży”.

Opiekunem „Żywego Różańca” jest ks. Michał Mańka, zaś moderatorem Danuta Gościniak.

„Żywy Różaniec” to wspólnota osób, które modlą się codziennie na różańcu. Polega ona na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża”, czyli 20 osób odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca. Raz w miesiącu następuje zmiana tajemnic do odmawiania, w taki sposób, aby „Żywa Róża” każdego dnia odmówiła wszystkie 20 tajemnice. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

Odmawiając różaniec oddajemy całe nasze życie Maryi, a gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna, Jezusa Chrystusa naszego Jedynego Pana i Zbawiciela.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa.

Serdecznie zapraszam, Was parafianie do Żywego Różańca abyście włączyli się
w tą piękną modlitwę różańcową płynącą z Nieba.