Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Jest on jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w kręgach liczących od 4 do 7 rodzin. Każdy krąg ma swojego opiekuna duchowego w osobie księdza. W naszej parafii Domowy Kościół obecny jest od 2013 roku. Należy do niego 4 rodziny tworzących jeden krąg. Księdzem opiekunem jest ksiądz Jerzy. Na formację kręgów składa się także wakacyjny wyjazd na rekolekcje tygodniowe lub piętnastodniowe, przeprowadzane zgodnie z programem opracowanym przez Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Rekolekcje są zwykle w czasie urlopowym, dlatego organizowane są w najatrakcyjniejszych miejscach naszego kraju, a także zagranicą. By przystąpić do Domowego Kościoła nie trzeba mieć żadnego wcześniejszego przygotowania. Wystarczy być rodziną opartą na sakramencie małżeństwa. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Więcej informacji na stronie: www.dk.elblag.pl

Kontakt:
Beata i Sebastian
tel: 509 269 712