Duszpasterze

Ks. mgr Jerzy Urbanik SDS

proboszcz, vice-superior (2019)


Ks. mgr lic. Szymon Kula SDS

superior, katecheta, pomoc duszpasterska (2016)


Ks. mgr Stanisław Mucha SDS

kapelan szpitala, pomoc duszpasterska (2019)


Ks. mgr Michał Mańka SDS

kapelan szpitala, pomoc duszpasterska (2020)


Ks. mgr Karol Koszyl SDS

wikariusz, katecheta, duszpasterz młodzieży (2022)


Br. Krzysztof Stelmach SDS

zakrystianin (2019)