Duszpasterze

Ks. mgr Jerzy Urbanik SDS

proboszcz, superior (2019)


Ks. mgr lic. Szymon Kula SDS

wikariusz, katecheta (2016)


Ks. mgr Rafał Główczyński SDS

katecheta, duszpasterz młodzieży (2016)


Ks. mgr Stanisław Mucha SDS

kapelan szpitala (2019)


Br. Krzysztof Stelmach SDS

zakrystianin (2019)