Duszpasterze

Ks. Mieczysław Tylutki SDS proboszcz – superior,  dziekan Dekanatu Elbląg – Północ, kapelan szpitala

Ks. Szymon Kula SDS – wikariusz, katecheta, duszpasterz dzieci

Ks. Rafał Główczyński SDS – katecheta, duszpasterz młodzieży

Ks. Jerzy Urbanik SDS- vice superior, kapelan szpitala, pomoc duszpasterska

Ks. Mario Lainez SDS – pomoc duszpasterska

Br.  Patryk Janiak SDS – zakrystianin