Wprowadzenie nowego Proboszcza

               W niedzielę 7 lipca podczas Mszy Świętej o godz. 10:30 odbyło się uroczyste wprowadzenie księdza Jerzego Urbanika na urząd proboszcza naszej parafii, połączone z uroczystym wyznaniem wiary. Życzymy księdzu Jerzemu otwartości na Ducha Świętego i jego natchnienia.
        Polecamy osobę nowego księdza proboszcza Waszym modlitwom indywidualnym i wspólnotowym.