Rada Parafialna

Radę Parafialną stanowi grono osób służących ks. Proboszczowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie

z: kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego

Do zadań Rady należy:

  •  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii
  • wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej.
  • wspomaganie ks. Proboszcza w organizowaniu zbiórek funduszy na remonty i inwestycje,
  •  pomoc w organizowaniu prac budowlanych i remontowych,
  • pomoc w organizowaniu festynów parafialnych i innych spotkań integrujących parafian

Zebrania Rady Parafialnej odbywają się raz w miesiącu.

Skład Rady Parafialnej

Ks. Jerzy Urbanik SDS – proboszcz

Ks. Wojciech Czarnota SDS – wikariusz

Katarzyna Abucewicz

Angelika Banasik

Iwona Chojnicka

Beata Iwanowska

Edyta Klejster

Marek Ciesielski

Grzegorz Fudyma

Jerzy Hajduk

Witold Janowski

Piotr Stogowski