Adres Fundacji

Adres Fundacji:

Fundacja Świętego Brata Alberta

Ul. Częstochowska 28, Elbląg

www.elblag.sds.pl; e-mail: elblag@sds.pl

tel. +48 55 234 03 22

Numer KRS: 0000027830

Konto: 41 1160 2202 0000 0000 5025 8773

Dodaj komentarz