Klub Sportowy

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy Salwator Elbląg powstał pod koniec 2012 r. z inicjatywy miłośników sportu oraz Proboszcza Parafii pw. Świętego Brata Alberta w Elblągu ks. Mieczysława Tylutkiego. Głównym celem Klubu jest rozwijanie różnych form kultury fizycznej oraz ich popularyzacja wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, jak również prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Naszym celem jest upowszechnianie uprawiania dyscyplin sportowych, organizowanie zajęć sportowych i aktywnego spędzania czasu wolnego, organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie i uczestnictwo w różnego rodzaju sekcjach i zespołach o charakterze sportowym, rekreacyjnym i turystycznym oraz zlotach, festynach, turniejach, konkursach i innych masowych imprezach w sferze kultury fizycznej.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci, młodzież oraz dorosłych, którzy chcieliby uczestniczyć w sportowym życiu Parafii do Naszego Klubu. W chwili obecnej prowadzimy działalność w następujących sekcjach:

·      piłka siatkowa

·      nordic walking

·      szachy

W zależności od potrzeb i zainteresowań oraz w miarę możliwości będziemy chcieli otwierać kolejne sekcje, aby każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.