Rada Parafialna

Radę Parafialną stanowi grono osób służących ks. Administratorowi radą we wszystkich sprawach duszpasterstwa parafialnego zgodnie

z: kanonem 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego

Do zadań Rady należy:

  •  wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii
  • wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej.
  • wspomaganie ks. Administratora w organizowaniu zbiórek funduszy na remonty i inwestycje,
  •  pomoc w organizowaniu prac budowlanych i remontowych,
  • pomoc w organizowaniu festynów parafialnych i innych spotkań integrujących parafian

Zebrania Rady Parafialnej odbywają się raz w miesiącu.

Skład Rady Parafialnej

Ks. Jerzy Urbanik SDS, ADMINISTRATOR 

Ks. Szymon Kula SDS, WIKARIUSZ

p. Ewa Dyba

p. Grażyna Derebecka

p. Barbara Malitka

p. Iwona Chojnicka

p. Józef Kaczyński

p. Witold Janowski

p. Piotr Stogowski

p. Grzegorz Jabłoński