Budowa Kościoła

Budowa świątyni parafialnej – wpłaty można dokonać:

– na konto budowy kościoła:

Parafia św. Brata Alberta,

Bank PEKAO S.A. nr 73 1240 2265 1111 0010 2369 4892

Więcej artykułów o budowie