Rada Fundacji

p. Beata Wójcik p. Janusz Pankowski p. Witold Janowski p. Grzegorz Słodownik