Historia Parafii

KONTYNUACJA BUDOWY KOŚCIOŁA

Rok 2008

Przełożeni Prowincji Salwatorianów posyłają do Elbląga Ks. Mieczysława Tylutkiego SDS, który dekretem otrzymuje obowiązki proboszcza. Ówczesny proboszcz podejmuje podjąć kontynuację budowy kościoła. Jednak już na samym początku pierwotne zamierzenia dotyczące wielkości bryły kościoła okazały się nie do zrealizowania.

Rok 2009

Podjęto decyzje o przeprojektowaniu kościoła. Pierwotny projekt autorstwa pani Anny Baszczyńskiej został zastąpiony projektem pana Piotra Pałdyny.

Rok 2010

W wyniku konkursu wyłoniono firmę Mytych, której powierzono budowę kościoła. Inspektorem budowy został p. Marek Pyszkowski. Przystąpiono niezwłocznie do prac budowlanych, realizując nowy projekt.

Rok 2012

Moment przełomowy w którym udało się obiekt zadaszyć. Dzięki zaangażowaniu Prowincjała Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS i Jego Rady pozyskano środki finansowe ze wspólnoty Merrillville na zakup drewna klejonego i montaż pokrycia dachowego.

W tym samym roku zostały zamontowane aluminiowe okna i drzwi w kościele górnym.

24 grudnia 2012

Zostaje odprawiona pierwsza Pasterka w nowej świątyni.

Rok 2013

Zamontowano okna i drzwi w dolnym kościele. Wybudowano schody na taras, wyłożono taras płytkami kamiennymi, a schody wyłożono granitem. Zamontowane zostały rynny na dachu kościoła i rozpoczęto budowę bocznych galerii. Zainstalowano również nowe tabernakulum w kształcie chleba, a także zamontowano 15 metrowy krzyż, jako wotum parafian i dobrodziejów parafii z okazji jubileuszu 30-lecia powstania parafii.

13 czerwca 2013

W ostatnim dniu oktawy Bożego Ciała, w czasie uroczystej procesji został przeniesiony Najświętszy Sakrament ze Starej Kaplicy do Nowego Kościoła.

Od tego dnia całe życie liturgiczne parafii skupia się wokół nowej świątyni. Stara kaplica ze względu na zły stan techniczny została rozebrana.

Rok 2014

Zamontowano dwa pozostałe krzyże na dachu kościoła o wysokości 10 m każdy, uruchomiono wejście boczne do kościoła – galerie północną, oraz ocieplono dach.

Rok 2015
Podjęto prace związane z elewacją kościoła oraz montaż instalacji elektrycznych.

Rok 2016
Ruszają prace wokół kościoła związane z przygotowaniem parkingów kościelnych i chodników oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół kościoła.

Rok 2017
Dzięki ofiarności parafian, udaje się wytynkować wnętrze kościoła i zamontować balustrady na chórze kościelnym.

Rok 2018
W tym roku rozpoczynają się kolejne etapy związane z wykończeniem wnętrza świątyni tj.: malowanie ścian, montowanie świateł na chórze i drzwi na chór. Zamontowane zostają również balustrady wokół kościoła.
05.11.2018 Bóg powołuje do wieczności ks. proboszcza Mieczysława Tylutkiego SDS i do końca roku wszelkie prace remontowe kościoła zostają wstrzymane.

* NOWY ROK 2019 *
AKTUALIZACJA W KRÓTCE.

W ciągu tych ponad 30 lat posługę proboszczów pełniło 5 kapłanów:
ks. Tadeusz Sołtys SDS
ks. Krzysztof Świętoń SDS
ks. Michał Pastuszka SDS
ks. Adam Styc SDS
ks. Mieczysław Tylutki SDS do 2018
vacat na proboszcza od 5 listopada 2018 roku
ks. Jerzy Urbanik SDS – administrator parafii, od 1 lipca 2019 r. proboszcz parafii.

Wspólnotą zakonną w latach 1983 – 2022 kierowało 11 salwatorianów:
ks. Tadeusz Sołtys SDS
ks. Stanisław Ożóg SDS
ks. Tomasz Czubiel SDS
ks. Michał Pastuszka SDS
ks. Adam Styc SDS
ks. Mieczysław Tylutki SDS
ks. Józef Baron SDS
ks. Michał Mańka SDS
ks. Piotr Demczuk SDS

ks. Jerzy Urbanik SDS

ks. Szymon Kula SDS

Od 1983 roku do dnia dzisiejszego w parafii posługuje:
57 księży i 4 braci zakonnych.