Odbyło się X Forum Rodziny 2018

W dniach od 10 do 13 czerwca w parafii św. Brata Alberta odbyło się X
Forum Rodziny. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło: „Szczęśliwi, bo razem”.

 Konferencje głosili:
– o. Grzegorz Piśko OFM Conv., proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu,
– ks. dr Sławomir Małkowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej
– ks. Edward Rysztowski, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Elblągu
 
W ostatnim dniu Forum małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.
Spotkanie zakończono agapą przy jubileuszowym torcie.