Rekolekcje Grupy Biblijnej w Ziemi Świętej 2018

IMG_8228Grupa Biblijna odbyła wyjątkową podróż do Ziemi Świętej. W wędrówce po Ojczyźnie Jezusa przewodniczył nam ksiądz Szymon Kula – opiekun naszej wspólnoty. Odbyliśmy rekolekcje, które okazały się być wyjątkowym przebywaniem w miejscu, które zostało uświęcone przez samego Pana Boga.

 Dzień pierwszy

Pierwszego dnia udaliśmy się do najświętszego miejsca chrześcijaństwa – do Bazyliki Grobu Bożego. W obrębie jej murów znajduje się Golgota, gdzie ukrzyżowano Chrystusa i tu poniósł On śmierć. Obok też znajduje się Grób Pański – tu złożono Go i tu zmartwychwstał. Blisko wejścia do Bazyliki modlimy się przy Kamieniu Namaszczenia, gdzie Jezus przed złożeniem do grobu został namaszczony wonnościami. Na szczycie Kalwarii w Kaplicy Ukrzyżowania i Matki Bożej Bolesnej oraz w Kaplicy Śmierci Jezusa- Golgocie składamy z głębi serca dziękczynienie i hołd Zbawicielowi wielbiąc Go. W wielkim skupieniu adorujemy Jezusa i Matkę Bożą Bolesną.

Pierwszego dnia nawiedzamy najświętsze miejsce świata Boży Grób. Jesteśmy tak wzruszeni i przejęci, że trudno się modlić. Trwamy długo w milczeniu na kolanach. W tym miejscu znajdujemy Pana Jezusa, który nie został pokonany przez śmierć ponieważ zmartwychwstawał. W Kaplicy Zmartwychwstania uczestniczymy we Mszy Świętej, którą sprawuje ks. Szymon. Przeżycie niesamowite.

Dzień drugi

Wczesnym rankiem mamy Mszę Świętą w Grobie Pańskim. Jesteśmy w Kaplicy Anioła, to tu gdzie Anioł ogłosił: „Zmartwychwstał Pan”. Ksiądz Szymon sprawuje Eucharystię. Dotykamy rzeczy materialnych mających związek z Niebem. Wszystko tu tchnie świętością. Przyjmujemy Komunię Świętą. Jesteśmy sam na sam ze Zbawicielem. Radość z duchowych przeżyć trudna do opisania. Tego samego dnia udajemy się do Betlejem- miasta narodzin Pana Jezusa. Do Bazyliki Narodzenia wchodzimy głównym wejściem, które jest bardzo niskie, są to tzw. „Drzwi Pokory”, pochylamy się mocno przed Nowonarodzonym. Nawiedzamy Grotę Bożego Narodzenia. Klękamy w miejscu z gwiazdą, gdzie narodził się Zbawiciel i w Kaplicy Żłóbka kontemplujemy słowa: „Tu z Maryi Dziewicy narodził się Jezus Chrystus”. Mamy dużo szczęścia, że możemy niemal w kameralnych warunkach uczcić Zbawiciela w świętym miejscu Jego narodzin uczestnicząc we Mszy Świętej w grocie św. Hieronima, którą sprawuje dla nas ksiądz Szymon. Atmosfera panująca w tym świętym miejscu jest jedyna w swoim rodzaju. Nasze serca przepełnione są niezwykłym pokojem, śpiewamy kolędy, czujemy się bardzo szczęśliwi. Po policzkach płyną łzy wzruszenia. Z miłością i pokorą prosimy Jezusa, aby narodził się na nowo w naszych sercach byśmy mogli rozpocząć nowe, lepsze życie. Po Mszy Świętej idziemy do Groty Mlecznej nieopodal Bazyliki Narodzenia. Po tych duchowych przeżyciach przychodzi czas na zwiedzanie miasta. Posilamy się smacznymi falafelkami, smakujemy tamtejszą chałwę i popijamy sokiem z granatu. W drodze powrotnej do Jerozolimy podziwiamy urzekający krajobraz. Góry i doliny pokryte są wielkimi głazami. Co kilka kilometrów szczyty gór zabudowane są białymi domami z piaskowca tworzącymi małe osiedla lub miasteczka. Skaliste zbocza porośnięte są gajami oliwkowymi. Pod wieczór nawiedzamy raz jeszcze Bazylikę Grobu Pańskiego- bo dobrze nam tu być- aby dziękować, przepraszać, uwielbiać i prosić Pana.

Dzień trzeci

Dzień rozpoczynamy uczestnicząc we Mszy Świętej na Golgocie, którą sprawuje nasz opiekun- ks. Szymon. To boży kapłan, pod którego przewodnictwem otwierają się nasze umysły i serca na Prawdę głoszoną w tym szczególnym miejscu przez Pana Jezusa. Mistyczne przeżycie tego czasu uświadamia nam co w tym miejscu przeżywał nasz Zbawiciel, że dzięki męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczęło się dla wszystkich nowe prowadzące do wieczności życie. Tego dnia udajemy się na Górę Oliwną. Nasze pielgrzymowanie tu rozpoczynamy od Meczetu Wniebowstąpienia, potem udajemy się do Kościoła „Pater Noster”, który znajduje się na szczycie Góry Oliwnej, gdzie w 180 językach na tablicach wypisana jest modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas sam Pan Jezus. Zatrzymujemy się przy tablicy polskiej, aby uwielbić Boga w naszym języku. Następnie z tarasu widokowego podziwiamy panoramę Jerozolimy. Tego dnia zobaczyliśmy również:

– Sanktuarium „Dominus Flevit”(„Pan zapłakał”), gdzie Chrystus zapłakał nad losem Jerozolimy, który ją czekał za to, że nie przyjęła Go jako Mesjasza i nie przyjęła Jego nauki.

– Bazylikę Agonii czyli Kościół Wszystkich Narodów, który upamiętnia miejsce modlitwy Pana Jezusa przed Męką. W wielkiej ciszy modlitewnej uświadamiamy sobie jak czuł się wtedy Pan Jezus i jak się teraz czuje jak my Go współcześnie nie słuchamy i postępujemy po swojemu

– Ogród Getsemani- w tym miejscu Jezus został zdradzony przez Judasza i aresztowany

– Grób Maryi Panny- modlitwą otaczamy to miejsce i głęboko sercem czujemy obecność Matki Bożej

– Via Dolorosa- Droga Krzyżowa najsmutniejszy trakt dla każdego chrześcijanina, którym będziemy podążać w dniu jutrzejszym, uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem księdza Szymona. Dzisiaj ksiądz objaśnia nam wszystko, co wiąże się ze stacjami Drogi Krzyżowej

  1. a) Jesteśmy na dziedzińcu muzułmańskiej szkoły El- Omari, która znajduje się na terenie dawnej twierdzy Antonia. Tu rozpoczyna się Droga Krzyżowa
  2. b) Przechodzimy do Kaplicy Skazania, jest tu kamienna posadzka nazywana Lithostrotos. Ponad ulicą wznosi się łuk Ecce Homo, którego nazwa upamiętnia słowa Poncjusza Piłata „Oto człowiek”
  3. c) Obok jest Bazylika Biczowania. Następnie wchodzimy na Via Dolorosa- brukowaną drogę po której szedł Jezus niosąc krzyż. Wzdłuż tej drogi znajduje się dziewięć Stacji, pozostałe stacje Drogi Krzyżowej mieszczą się na terenie Bazyliki Bożego Grobu.

– Mur Zachodni-jesteśmy więc pod Ścianą Płaczu, tam gdzie jest najważniejsze miejsce wyznawców religii mojżeszowej. Modlitwa wszystkich Żydów jest specyficzna, jedni stoją pod ścianą i opierają się o nią, mocno się kiwają, wypowiadając słowa modlitwy, inni siedzą lub stoją przy stolikach i modlą się z modlitewników także się kiwając, dziewczęta tańczą.

Będą w Jerozolimie mieliśmy okazję obserwować wiernych różniących się wyznawaną religią oraz sposobem ich świętowania.

Dzień czwarty

Rano gromadzimy się przy Ścianie Płaczu i udajemy się na Wzgórze Świątynne, gdzie w starożytności na jego terenie znajdowała się Świątynia Jerozolimska. Oglądamy Kopułę Skały i meczet Al-Aksa- to są święte miejsca dla muzułmanów. Następnie udaliśmy się do Kościoła św. Piotra „in Gallicantu” „przy pianiu koguta” to na tym miejscu nastąpiło trzykrotne zaparcie się Piotra. Ksiądz Szymon sprawuje Mszę Świętą i wygłasza- jak zawsze dotychczas- piękne kazanie pobudzające do zastanowienia się co jest najważniejsze w życiu. Po Mszy Świętej jesteśmy w podziemiach kościoła, gdzie znajduje się więzienie, w którym przebywał Jezus po odbyciu procesu. Nawiedzamy loch tortur i chociaż przez chwilę przebywamy z cierpiącym Zbawicielem. Następnie idziemy na Syjon, gdzie znajduje się Wieczernik i Kościół Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. To w Wieczerniku miała miejsce Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus ustanowił sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa oraz gdzie miało miejsce Zesłanie Ducha Świętego.

Przy figurze Matki Bożej w Bazylice Zaśnięcia NMP modlimy się odmawiając różaniec i zatrzymujemy się przed polską kaplicą MB Częstochowskiej. Składamy hołd naszej Pani i Królowej. Tego samego dnia oglądamy Sadzawkę Owczą – Betesdę, która była miejscem cudownych uzdrowień przez Pana Jezusa. Obok znajduję się kościół Świętej Anny, który upamiętnia miejsce urodzin Matki Bożej. Śpiewamy tu Matce Bożej pieśń oddając Jej cześć i chwałę. Zatrzymujemy się przy figurze świętej Anny trzymającej na kolanach małą dziewczynkę- Maryję i modlimy się by być dobrymi rodzicami  i dziadkami. Nieopodal łuku Ecce Homo schodzimy do podziemi, gdzie nawiedzamy miejsce więzienia Pana Jezusa. Czwartego dnia przeżywamy najważniejsze dla nas wydarzenie uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Pan Jezus zaprosił nas byśmy wspólnie z Nim szli po kamieniach uświęconych Jego Najświętszą Krwią. Dziękujemy Zbawicielowi, że w najświętszym miejscu na świecie uczy nas kochać krzyż, aby tak jak On nieść krzyż z miłością, cierpliwością i pokorą. Droga Krzyżowa wprowadza nas w nastrój wielkiego skupienia i rozmodlenia. Czeka nas dzisiaj nocne czuwanie u Grobu Jezusa. Mamy zgodę ojców franciszkanów na pozostanie w Bazylice Grobu Pańskiego, ale musimy być widoczni podczas zamykania Bazyliki. Przy zamykaniu drzwi w Bazylice panuje ustalony ceremoniał, którego jesteśmy świadkami. Drzwi są już zamknięte. Jest głęboka cisza, uroczysty, pobożny nastrój towarzyszy głębokiej modlitwie. Jesteśmy wzruszeni. Aż trudno pojąć, że mamy łaskę modlić się w skupieniu i ciszy-panującej na Golgocie i przy Grobie Pańskim. Każdy z nas może klęczeć przy Świętym Grobie bez czasowych ograniczeń. Możemy wejść na górę pod Krzyż, na którym dokonało się zbawienie świata. Jest Pan Jezus- a obok Matka Boża. Można podejść do świętej Skały i długo klęczeć trzymając rękę na miejscu wyżłobionym przez Krzyż Chrystusa. Jest najpiękniejsza w życiu adoracja pod Świętym Krzyżem na Golgocie. Spoglądamy w oczy Matki Bolesnej. Schodzimy na dół, aby u Grobu Chrystusa kontemplować Jego miłość i dobro. Kładziemy swoje ręce i serce na Płycie okrywającej Pusty Grób i czując żywą obecność Pana Jezusa uwielbiamy Go w głębokiej modlitwie.

Tu przy Bożym Grobie uświadomiliśmy sobie głębiej, że ten pusty Grób jest świadkiem zmartwychwstałego Pana. Adorowaliśmy Zmartwychwstałego także w miejscu, gdzie spotkał Matkę Bożą. Po nocnym czuwaniu udajemy się  do Nowego Domu Polskiego, gdzie ksiądz Szymon sprawuje Mszę Świętą na zakończenie naszych jerozolimskich rekolekcji. Dziękujemy Bogu za dar przebywania w Ziemi Świętej. Przebywanie na tej ziemi to dla nas wielki zaszczyt, radość i błogosławieństwo, ale to również zadanie i zaproszenie do życia, w którym mamy wzorować się na życiu Jezusa i Matki Bożej. Te rekolekcje to wspaniała pielgrzymka do korzeni naszej wiary oraz istoty naszej ludzkiej i chrześcijańskiej tożsamości.

Dziękujemy Panu Bogu za dar pielgrzymowania do Ziemi Świętej. W szczególny sposób pragniemy podziękować naszemu opiekunowi księdzu Szymonowi za trud zorganizowania i wspaniałego przewodniczenia nam w czasie tych rekolekcji, które pobudziły nas do modlitwy i głębokiej refleksji nad tą cudowną Piątą Ewangelią.

Dzień piąty

Powrót do Elbląga

                                                                                                      Grupa Biblijna