Wyniki konkursu Jordanowskiego

WYNIKI KONKURSU
„Błogosławiony Franciszek Jordan – przewodnik na każdy dzień”
Organizatorem konkursu była Fundacja Św. Brata Alberta w Elblągu.
Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie:
• Ks. Jerzy Urbanik – Prezes Fundacji i Proboszcz Parafii Św. Brata Alberta – przewodniczący komisji
• Iwona Chojnicka – Rada Parafialna
• Edyta Klejster – Rada Parafialna
• Krzysztof Nosarzewski
Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę: tematykę zgodną z hasłem przewodnim konkursu, oryginalność pomysłu, walory artystyczne: kompozycję, gamę kolorystyczną oraz technikę wykonania.
Zostały przyznane następujące nagrody:
Kategoria – Przedszkola:
I miejsce: Antoni Rokicki, Przedszkole nr 4
II miejsce: Zuzanna Sikut, Przedszkole im. Bł. Franciszki Siedliskiej
III miejsce: Nadia Słońska, Przedszkole nr 4
Wyróżnienie: Aniela Połajdowicz, Przedszkole nr 4
Wyróżnienie: Michalina Parzych, Przedszkole nr 4

Kategoria – Szkoły Podstawowe klasy I – III:
I miejsce: Alicja Kęska, SOSW nr 2
II miejsce: Hania Ankudowicz kl. III a, SP 18
III miejsce: Weronika Haryńska kl. III a, SP 15
Wyróżnienie: Grzegorz Jurkiewicz, SOSW nr 2
Wyróżnienie: Lenka Kosińska kl. I b, SP 15
Wyróżnienie: Kornelia Dąbrowska kl. III, SP 15
Kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV – VIII
I miejsce: Alicja Ścigaj kl. VIII c, SP 19
II miejsce: Adam Wroński kl. VIII b SP 15
III miejsce: Zuzanna Romanowicz kl. IV a, SP 15
Wyróżnienie: Tosia Sawicka kl. V a, SP 15
Wyróżnienie: Filip Mielniczuk kl. IV a, SP 15
Wyróżnienie: Krystian Wala kl. IV a, SP 15
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w czasie Festynu Parafialnego w dniu 21 maja 2022 r. W tym dniu zostaną wręczone nagrody- około godziny 14.00.
Organizatorzy gratulują nagrodzonym i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Słowa podziękowania kierują również do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do wykonania tak atrakcyjnych prac plastycznych.