Po raz kolejny Erm-ici wykonali wieniec dla śp. księdza Proboszcza

Erm-ici chętnie zrobili dobry uczynek. Posprzątaliśmy grób śp. Proboszcza

i złożyliśmy wianek

oraz zapaliliśmy znicze.

Było świetnie! 😃

Po raz kolejny Erm-ici wykonali wianek dla naszego kochanego księdza proboszcza śp. Mieczysława Tylutkiego.Pomagał także ksiądz Mario. Wyszedł świetnie. We wtorek zaniesiemy na cmentarz i złożymy na grobie.Joanna Sylwia Ryś-Kosińska