Zakończenie rekolekcji wielkopostnych 31.03. – 03.04.2019

W środę zakończyliśmy w naszej parafii rekolekcje. Prowadził je dla nas
ks. dr Sławomir Soczyński – salwatorianin z Krakowa.

Zaszczepione w nas Słowo z pewnością wyda dobre owoce,
o które ufnie się modliliśmy.
Za wszelkie dobro, naukę i ofiarę mszy świętej składamy Księdzu Rekolekcjoniście serdeczne

Bóg Zapłać!

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację
i przeprowadzenie rekolekcji
w naszej Wspólnocie parafialnej.