W ostatnich tygodniach dużo się działo w parafialnej wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Salvator Mundi”

WSPÓLNOTA ODNOWY
W DUCHU ŚWIĘTYM
„SALVATOR MUNDI”

W okresie 30.11. – 01.12. uczestniczyliśmy w dniach skupienia w ośrodku rekolekcyjnym „Źródło Jakuba” w Dobrym Mieście. To był czas modlitwy, adorowania Pana Jezusa, słuchania katechez i dzielenia się oświadczeniem życia z innymi, ale także czas radosnego przebywania ze sobą oraz możliwość poznania się nieco bliżej. Towarzyszyła nam pieśń: „Ci co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia”. Dziękujemy Panu Bogu za ten błogosławiony czas, za nowe siły. Wróciliśmy umocnieni i szczęśliwi.

Pod koniec roku 2018 kończyła się kadencja naszego dotychczasowego
lidera – Barbary Domareckiej.
W związku z tym, przygotowywaliśmy się do wyborów lidera poprzez modlitwę oraz wysłuchaliśmy konferencji koordynatora diecezjalnego Odnowy w Duchu Św. ks. Mariusza Klimkowskiego. Dnia 13.12. odbyły się wybory nowego lidera. Liderką naszej wspólnoty została Alina Tomczak. Dziękujemy Basi za posługę w ciągu minionych czterech lat, a Alinie życzymy Bożego prowadzenia na nadchodzący czas służby.

SALVATOR MUNDI

Drugiego stycznia 2019 nasze spotkanie miało wyjątkowy, świąteczny wymiar. Dziękowaliśmy Bogu za poprzedni rok, za wszystko czego doświadczyliśmy, za Jego obecność pośród nas.
Dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Ciepła atmosfera, pomimo szalejącej na dworze wichury, pyszne smakołyki na stole, śpiew kolęd – czas mijał tak szybko !

Powierzamy Bogu naszą wspólnotę w nowym rok