Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli

UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI

Mędrcy, zwani królami, są uczonymi, którzy badając gwiazdy dochodzą do po-znania Boga, to gwiazda doprowadziła ich do Jezusa. Jemu oddają pokłon, czyli uznają prawdę o Bogu za ważna wobec której trzeba podchodzić z pokorą. Uznać, że nie my jesteśmy ostateczną instancją, że istnieje ktoś od nas ważniejszy.

Podjęcie przez nich trudnej podróży pokazuje, że Boga należy szukać, a jak się Go już znajdzie to należy podjąć wysiłek by za Nim podążyć. Boga nie znajdujemy raz na zawsze, istnieje możliwość utracenia Go. Poza tym nie można Go posiąść na własność, gdyż Bóg jest niepojęty całe życie to wysiłek poznawania Go i znajdowania Jego obecności w naszym życiu.

Dary jakie mędrcy złożyli Jezusowi, złoto, kadzidło i mirra mają znaczenie symboliczne. Złoto symbolizuje nasze odniesienie do rzeczy materialnych. One same w sobie są dobre, ale winniśmy mieć do nich odpowiedni dystans. Nie mogą zajmować naszego serca. Ofiarowanie złota Jezusowi to ofiarowanie tych rzeczy Jemu. W sensie globalnym rzeczy materialne należą do wszystkich ludzi i należy je sprawiedliwie rozdzielać.

Kadzidło jest symbolem ludzkiej mowy, nie na darmo mówi się, że ktoś komuś kadzi, czyli prawi komplementy. Mowa to swoista, gdyż są to słowa skierowane do Boga, prośba by nasze życie było szlachetne i miłą wonnością dla Pana Jezusa. Aby nasze słowa i czyny były na-sycone ową wonią Chrystusową rozsiewającą zrozumienie i przyjaźń. Byśmy potrafili towarzyszyć innym ludziom aby nikt nie poczuł się osamotniony. Musi się to opierać na cnotach takich jak: sprawiedliwość, prawość, wierność, wyrozumiałość, hojność i radość. Mirra jest symbolem ofiary Jezusa, można ją także zinterpretować jako symbol ofiarności człowieka. Egoizm jest naturalną skłonnością każdego, ofiarować Jezusowi mirrę to wyrzec się swojego egoizmu, przykładowo dać komuś coś co jest moje i co mi się należy. Mędrcy ze wschodu uczą nas, że badając lub podziwiając świat można odkryć Boga. Gdy człowiek odkryje prawdę o Jego istnieniu winien podjąć wysiłek aby się z Nim spotkać w duchu pokory. Konsekwencją odkrycia prawdy o Bogu są dary, polegające na odpowiednim przeżywaniu naszego życia.

źródło: BIULETYN PARAFIALNY DOBRY JAK CHLEB (nr_1/2019)