Akcja SERDUSZKO

Ponad 90 paczek świątecznych powędruje w najbliższych dniach do dzieci związanych z duszpasterstwem i katechizacją w parafii św. Brata Alberta. Akcja SERDUSZKO – to gest dobroci i wrażliwości wobec najmłodszych i potrzebujących. W imieniu dzieci dziękujemy tym, którzy okazali SERCE.